Runinskrifter.net

Ög 20

Även känd som B 834, L 1109.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B3C10D1F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 16.3″16° 27′ 40.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64870341538244
SWEREF99TM
xy
6485810585147
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5851476485810
GeoHash
u67syd6ttk
GeoDNA
eaagcgtccgtcatagtacgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hjärtrum
Socken:
Kuddby socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: