Runinskrifter.net

Ög 199

Även känd som B 893, L 1168.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 10.2″15° 13′ 37.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64682401466140
SWEREF99TM
xy
6466160513301
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5133016466160
GeoHash
u66gfeb0f6
GeoDNA
eaagcgtatcacataaaagggc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 5.0″15° 13′ 33.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64680801466076
SWEREF99TM
xy
6466000513239
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5132396466000
GeoHash
u66gf7x23m
GeoDNA
eaagcgtatcacagccctgtgg

Lokalisering:

Placering:
Vid f.d. Tingshuset, Mjölbyvägen 12, 160m sydsydväst kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sya kyrka
Socken:
Sya socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög199 Sya – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög199 Sya – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög199 Sya – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög199 Sya – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög199 Sya – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög199 Sya – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: