Runinskrifter.net

Ög 197

Även känd som B 899, L 1170.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 42.8″15° 6′ 51.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64655991459504
SWEREF99TM
xy
6463441506699
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5066996463441
GeoHash
u66exzmgmt
GeoDNA
eaagcgtatacctcccgctccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sörby kyrka
Socken:
Mjölby socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: