Runinskrifter.net

Ög 196 †

Även känd som B 903, L 1169.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 14.4″15° 7′ 16.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64628601459875
SWEREF99TM
xy
6460708507103
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5071036460708
GeoHash
u66g84fukh
GeoDNA
eaagcgtatcaaggagcacttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hulterstad
Socken:
Mjölby socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Runföljden turno placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 302.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: