Runinskrifter.net

Ög 195 †

Även känd som B 900, L 1171.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C7D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 40.9″15° 6′ 47.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64655401459430
SWEREF99TM
xy
6463381506626
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5066266463381
GeoHash
u66exzm023
GeoDNA
eaagcgtatacctcccgcgggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hadelö
Socken:
Mjölby socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Lerche Nielsen 2010:241 anser inskriften vara en del av Ög 157.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: