Runinskrifter.net

Ög 193

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 2.6″15° 11′ 52.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64735901464481
SWEREF99TM
xy
6471488511578
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5115786471488
GeoHash
u66u1u6zg5
GeoDNA
eaagcgtactggtctgtaccac

Lokalisering:

Placering:
Rest 1947 vid ingången till kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Härberga kyrka (nu: Herrberga)
Socken:
Herrberga (tidigare: Härberga socken)
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög193 Herrberga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög193 Herrberga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög193 Herrberga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög193 Herrberga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: