Runinskrifter.net

Ög 192 †

Även känd som B 866, L 1158.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C6, C7D5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 13.1″15° 27′ 28.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64719501479675
SWEREF99TM
xy
6470031526785
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5267856470031
GeoHash
u66upcbpdx
GeoDNA
eaagcgtacttttttaaaaaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rakered
Socken:
Vikingstads socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: