Runinskrifter.net

Ög 19

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 40.6″16° 28′ 34.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64896501539100
SWEREF99TM
xy
6488435585971
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5859716488435
GeoHash
u67syytwjb
GeoDNA
eaagcgtccgtcacctatcatg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 43.0″16° 28′ 27.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64897241538976
SWEREF99TM
xy
6488508585846
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5858466488508
GeoHash
u67syyu1uw
GeoDNA
eaagcgtccgtcacctaaggca

Lokalisering:

Placering:
Rest 1942 vid kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kuddby, fattighuströskeln
Socken:
Kuddby socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: