Runinskrifter.net

Ög 189

Även känd som Bautil 870, Liljegren 1155.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 1.1″15° 26′ 43.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64697241478932
SWEREF99TM
xy
6467797526069
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5260696467797
GeoHash
u66gzqqgpe
GeoDNA
eaagcgtatccccacttatcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bo
Socken:
Vikingstads socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög189 Bo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög189 Bo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög189 Bo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög189 Bo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög189 Bo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög189 Bo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: