Runinskrifter.net

Ög 187

Även känd som B 868, L 1154.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 2.9″15° 23′ 18.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64698001475600
SWEREF99TM
xy
6467833522737
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5227376467833
GeoHash
u66gynmw16
GeoDNA
eaagcgtatcccaaatgccagg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 13.3″15° 21′ 41.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64701331474029
SWEREF99TM
xy
6468147521163
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5211636468147
GeoHash
u66gvwcyzq
GeoDNA
eaagcgtatccaccagaccctc

Lokalisering:

Placering:
Vid Lunnevads folkhögskola.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hackstad
Socken:
Sjögestads socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: