Runinskrifter.net

Ög 184

Även känd som Liljegren 1152.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C6, C7D6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 0.5″15° 22′ 17.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64715901474625
SWEREF99TM
xy
6469610521741
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5217416469610
GeoHash
u66ujc372g
GeoDNA
eaagcgtacttgtttagcgcag

Lokalisering:

Placering:
Rest 1937 utanför muren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sjögestad, kyrkogårdsmuren
Socken:
Sjögestads socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen invid Sjögestad kyrka har följade inskription; "Sätor reste (stenen) efter Tore, sin broder (som) dog." – 1997-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: