Runinskrifter.net

Ög 18

Även känd som L 1108.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 42.7″16° 28′ 27.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64897141538977
SWEREF99TM
xy
6488498585848
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5858486488498
GeoHash
u67syyu1mj
GeoDNA
eaagcgtccgtcacctaaggcg

Lokalisering:

Placering:
Rest på kyrkogården samt ett fragment på tornvinden.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kuddby kyrktorn
Socken:
Kuddby socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Ett fragment, som enligt Nordén har passning, påträffades 1946.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: