Runinskrifter.net

Ög 176

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 47.9″16° 2′ 29.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64841351513792
SWEREF99TM
xy
6482619560740
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5607406482619
GeoHash
u67ktjcnkp
GeoDNA
eaagcgtcattatagaacaatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Karlslund
Socken:
Skärkinds socken
Härad:
Skärkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: