Runinskrifter.net

Ög 174

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 2.8″15° 59′ 8.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64827301510530
SWEREF99TM
xy
6481176557496
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5574966481176
GeoHash
u67keg8mec
GeoDNA
eaagcgtcatgcttcaagatac

Lokalisering:

Placering:
Nu i bod vid församlingshemmet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skärkinds nya kyrka
Socken:
Skärkinds socken
Härad:
Skärkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: