Runinskrifter.net

Ög 172

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 16.2″15° 59′ 27.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64831471510847
SWEREF99TM
xy
6481596557808
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5578086481596
GeoHash
u67keuk76c
GeoDNA
eaagcgtcatgctcttgagcat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skärkinds gamla kyrka
Socken:
Skärkinds socken
Härad:
Skärkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: