Runinskrifter.net

Ög 165

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 42.4″15° 5′ 12.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64748831457995
SWEREF99TM
xy
6472703505080
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5050806472703
GeoHash
u66spq9bn7
GeoDNA
eaagcgtacgtttacgattttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skänninge, Vårfrukyrkan
Socken:
Skänninge
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 900-talet

Vikingatid; 966–999

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: