Runinskrifter.net

Ög 164

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 56.4″15° 2′ 32.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64901981455564
SWEREF99TM
xy
6487981502467
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5024676487981
GeoHash
u66syr3x87
GeoDNA
eaagcgtacgtcaacagccaaa

Lokalisering:

Placering:
Nu i Östergötlands länsmuseum, Linköping. (C 3417).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Motala, kyrkoherdebostället
Socken:
Motala
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.