Runinskrifter.net

Ög 163

Även känd som Liljegren 1125.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B4D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 6.9″16° 0′ 4.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64939981511406
SWEREF99TM
xy
6492449558237
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5582376492449
GeoHash
u67mhn5dww
GeoDNA
eaagcgtcatcggaagtttatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skattna
Socken:
Kullerstads socken
Härad:
Memmings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Övriga anmärkningar:

Rest 1941.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: