Runinskrifter.net

Ög 16 †

Även känd som B 835, L 1107.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 42.6″16° 28′ 28.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64897101538990
SWEREF99TM
xy
6488494585861
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5858616488494
GeoHash
u67syyu34n
GeoDNA
eaagcgtccgtcacctaagtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kuddby kyrka
Socken:
Kuddby socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: