Runinskrifter.net

Ög 158

Tidigare känd som Ög 159, Ög Fv1959;95.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 44.9″16° 17′ 32.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64896921528380
SWEREF99TM
xy
6488349575255
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5752556488349
GeoHash
u67sfwztn8
GeoDNA
eaagcgtccggcacatcccgct

Lokalisering:

Placering:
Rest på kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tingstads kyrka
Socken:
Tingstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: