Runinskrifter.net

Ög 156

Även känd som Bautil 861, Liljegren 1099.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 45.1″16° 17′ 32.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64896981528382
SWEREF99TM
xy
6488355575257
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5752576488355
GeoHash
u67sfwztr6
GeoDNA
eaagcgtccggcacatcccgct

Lokalisering:

Placering:
Lagad och rest på kyrkogården 1941.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tingstads kyrka
Socken:
Tingstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: