Runinskrifter.net

Ög 154

Även känd som Bautil 856, Liljegren 1097.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10?D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 41.1″16° 16′ 11.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64932771527049
SWEREF99TM
xy
6491916573882
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5738826491916
GeoHash
u67t4hz2up
GeoDNA
eaagcgtccgatgagtccgtta

Lokalisering:

Placering:
Rest precis utanför kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Styrstad, kyrkogårdsmuren
Socken:
Styrstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: