Runinskrifter.net

Ög 151

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 19.4″16° 20′ 37.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64926361531346
SWEREF99TM
xy
6491327578185
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5781856491327
GeoHash
u67t5gtjf3
GeoDNA
eaagcgtccgatttccatagac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Furingstads kyrka
Socken:
Furingstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Läsning enl. S. Lagman 1994: tur(u)r(n) rti · stun : þaosi : ufti × (u)...(þ)(i)uis + broþu

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög151 Furingstad – Okänd, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: