Runinskrifter.net

Ög 149

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 21.5″16° 20′ 16.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64927001531015
SWEREF99TM
xy
6491387577853
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5778536491387
GeoHash
u67t5gbcq1
GeoDNA
eaagcgtccgatttcaaattct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 19.0″16° 20′ 40.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64926241531405
SWEREF99TM
xy
6491316578244
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5782446491316
GeoHash
u67t5gtv1u
GeoDNA
eaagcgtccgatttccatctag

Lokalisering:

Placering:
Nu vid kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Furingstads prästgård
Socken:
Furingstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Lagad 1967.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: