Runinskrifter.net

Ög 148

Även känd som L 1101.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 18.2″16° 20′ 38.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64925991531367
SWEREF99TM
xy
6491290578206
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5782066491290
GeoHash
u67t5gt7fe
GeoDNA
eaagcgtccgatttccatgcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Furingstads kyrka
Socken:
Furingstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: