Runinskrifter.net

Ög 147

Även känd som B 862, L 1100.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 18.4″16° 20′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64926071531384
SWEREF99TM
xy
6491299578223
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5782236491299
GeoHash
u67t5gts32
GeoDNA
eaagcgtccgatttccatcggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Furingstads kyrka
Socken:
Furingstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: