Runinskrifter.net

Ög 146

Även känd som Bautil 858, Liljegren 1095.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 56.2″16° 18′ 57.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64956211529712
SWEREF99TM
xy
6494291576516
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5765166494291
GeoHash
u67t728ft6
GeoDNA
eaagcgtccgatcgtgagtcta

Lokalisering:

Placering:
Utanför västra kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dagsbergs kyrkogårdsmur
Socken:
Dagsbergs socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög146 Dagsberg – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet; 1897-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: