Runinskrifter.net

Ög 144

Även känd som Liljegren 1197.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): KB?, Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1?C1?D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 13′ 48.9″14° 39′ 15.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64568751432388
SWEREF99TM
xy
6454397479702
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4797026454397
GeoHash
u667m2qzz9
GeoDNA
eaagcgtagccgcgtttacccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ödeshögs kyrka
Socken:
Ödeshögs socken
Härad:
Lysings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög144 Ödeshögs kyrka – Wallenberg, Berit; Riksantikvarieämbetet; 1928-07-07
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: