Runinskrifter.net

Ög 143 †

Även känd som B 915, L 1195.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 14′ 23.1″14° 42′ 34.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64578801435653
SWEREF99TM
xy
6455441482953
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4829536455441
GeoHash
u667qdpppy
GeoDNA
eaagcgtagcctatatttaact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Åby kyrka
Socken:
Stora Åby socken
Härad:
Lysings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: