Runinskrifter.net

Ög 134

Även känd som B 919, L 1191.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 19′ 53.2″14° 54′ 14.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64679231447212
SWEREF99TM
xy
6465617494386
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4943866465617
GeoHash
u66eg4uv77
GeoDNA
eaagcgtataaccgataactat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gärdslösa (Enängen)
Socken:
Kumla socken
Härad:
Lysings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: