Runinskrifter.net

Ög 132

Även känd som Bautil 918, Liljegren 1194.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 10.8″14° 42′ 13.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64630711435396
SWEREF99TM
xy
6460626482634
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4826346460626
GeoHash
u667wden2j
GeoDNA
eaagcgtagcccgtagctaagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Heda kyrka
Socken:
Heda socken
Härad:
Lysings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög132 Heda kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: