Runinskrifter.net

Ög 131

Även känd som B 917, L 1193.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B3C3D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 11.3″14° 42′ 13.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64630871435393
SWEREF99TM
xy
6460642482631
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4826316460642
GeoHash
u667wddzqb
GeoDNA
eaagcgtagcccgtagcgccct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Heda kyrka
Socken:
Heda socken
Härad:
Lysings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög131 Heda – 2009-05-06
©
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: