Runinskrifter.net

Ög 13

Även känd som Bautil 837, Liljegren 1103.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6, C7D1F3
Kors 2: A4B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 11.8″16° 23′ 55.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64942841534535
SWEREF99TM
xy
6493013581353
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5813536493013
GeoHash
u67tjnm4sd
GeoDNA
eaagcgtccgcgtaatgcgata

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkans huvudingång.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Konungsunds kyrka
Socken:
Konungsunds socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: