Runinskrifter.net

Ög 129 †

Även känd som B 853, L 1134.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 40.6″15° 37′ 27.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64764751489425
SWEREF99TM
xy
6474670536476
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5364766474670
GeoHash
u67h793nru
GeoDNA
eaagcgtcaggtctgagcaatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Modis gård
Socken:
Linköping
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: