Runinskrifter.net

Ög 127 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 55′ 13.6″15° 57′ 25.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64218001509000
SWEREF99TM
xy
6420254556695
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5566956420254
GeoHash
u673e05e42
GeoDNA
eaagcgtcgtactgggtttaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallingedal
Socken:
Hycklinge socken
Härad:
Kinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: