Runinskrifter.net

Ög 126 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 0′ 50.0″15° 43′ 2.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64322001494800
SWEREF99TM
xy
6430480542378
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5423786430480
GeoHash
u674j9hgmf
GeoDNA
eaagcgtcgatgttgcggtccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hovby
Socken:
Västra Eneby socken
Härad:
Kinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental. Identisk med Ög 125? Kan vara omhuggen, se Raä 20.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: