Runinskrifter.net

Ög 122 †

Även känd som Bautil 844, Liljegren 1140.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 45.0″15° 33′ 35.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64729111485641
SWEREF99TM
xy
6471063532736
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5327366471063
GeoHash
u67h45d72e
GeoDNA
eaagcgtcaggtggaacggcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lambohov
Socken:
Slaka socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Enligt Nordén fanns fragmentet inte längre på museet i Linköping 1945. Salberger (1990c:43ff) tolkar inskriften som 'Anund reste (stenen) efter Hård, sin gode broder, en mycket ansedd man.'.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: