Runinskrifter.net

Ög 121

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 15.5″15° 33′ 21.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64719981485416
SWEREF99TM
xy
6470147532522
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5325226470147
GeoHash
u67h1fpe86
GeoDNA
eaagcgtcagggttcttttaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Slaka kyrkogård
Socken:
Slaka socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: