Runinskrifter.net

Ög 119 †

Även känd som B 847, L 1138.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 16.5″15° 33′ 20.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64720301485400
SWEREF99TM
xy
6470179532506
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5325066470179
GeoHash
u67h1fpm4p
GeoDNA
eaagcgtcagggttctttatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Slaka kyrkogårdsport
Socken:
Slaka socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: