Runinskrifter.net

Ög 115

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 51.0″15° 36′ 4.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64693731488064
SWEREF99TM
xy
6467555535201
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5352016467555
GeoHash
u675gjbdf0
GeoDNA
eaagcgtcgaaccagaaatagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ånväga
Socken:
Skeda socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: