Runinskrifter.net

Ög 113

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 16.5″15° 37′ 57.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64775831489920
SWEREF99TM
xy
6475784536957
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5369576475784
GeoHash
u67h7er2kj
GeoDNA
eaagcgtcaggtctactcgttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nykvarn, Kallerstads ägor
Socken:
Linköping (tidigare: Sankt Lars socken)
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

En grupp herrar begrundar den så kallade Gumpekullastenen strax öster om Linköping. Repro efter orginal från 1870-talet. – 1870-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: