Runinskrifter.net

Ög 112 †

Även känd som B 855, L 1132.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 35.7″15° 41′ 57.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64726001493800
SWEREF99TM
xy
6470850540895
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5408956470850
GeoHash
u67hj5pu4r
GeoDNA
eaagcgtcagtgtgacttctgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hjulsbro
Socken:
Landeryds socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: