Runinskrifter.net

Ög 111

Även känd som Bautil 854, Liljegren 1131.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 8.1″15° 43′ 27.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64717441495270
SWEREF99TM
xy
6470012542375
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5423756470012
GeoHash
u67hjcdps1
GeoDNA
eaagcgtcagtgtttacgaaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Landeryds kyrka
Socken:
Landeryds socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1000-talet

V; 1000–1033

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Landerydsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-01-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Landerydsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-01-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Landerydsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-01-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Landerydsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-01-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: