Runinskrifter.net

Ög 11

Även känd som B 832, B 833, L 1129.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 13.8″15° 45′ 5.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64756311496854
SWEREF99TM
xy
6473916543912
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5439126473916
GeoHash
u67hq2jfct
GeoDNA
eaagcgtcagttagttgttcga

Lokalisering:

Placering:
I tornmuren
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vårdsbergs kyrka
Socken:
Vårdsbergs socken
Härad:
Bankekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: