Runinskrifter.net

Ög 104

Även känd som Bautil 850, Liljegren 1145.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 28.7″15° 33′ 43.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64798301485801
SWEREF99TM
xy
6477980532813
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5328136477980
GeoHash
u67h6ngvq2
GeoDNA
eaagcgtcaggtaaagccctct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gillberga
Socken:
Kaga socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Racke sten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Racke sten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Racke sten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Racke sten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Racke sten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Racke sten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: