Runinskrifter.net

Ög 103

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 11.3″15° 31′ 45.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64811551483886
SWEREF99TM
xy
6479282530883
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5308836479282
GeoHash
u67h93h40j
GeoDNA
eaagcgtcaggatgtcgggagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kaga kyrka
Socken:
Kaga socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: