Runinskrifter.net

Ög 10

Även känd som L 1130.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, grå gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 33.8″15° 52′ 26.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64762501504025
SWEREF99TM
xy
6474620551072
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5510726474620
GeoHash
u67k31p57b
GeoDNA
eaagcgtcatggcggcttgaat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 34.8″15° 52′ 18.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64762811503899
SWEREF99TM
xy
6474650550946
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5509466474650
GeoHash
u67k31jscs
GeoDNA
eaagcgtcatggcggcgtcgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Greby
Socken:
Askeby socken
Härad:
Bankekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Inre runslingan läses först.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög10 Lilla Greby – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runsten (RAÄ81:2) invid torpet Vadet på Lilla Grebys ägor i Askeby socken. Enligt runologen Erik Brate lyder inskriptionen som följer; och Ger lät göra denna bro lät resa denna sten efter Skär/Skarv, sin gode frände. – 1941-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: