Runinskrifter.net

Ån Fv1908;298B

Tidigare känd som X ÅnFv1908;298B.

Objektuppgifter:

Föremål:
Skifferbit avi form av kniv
Nyckelord:
bit, kniv
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 51′ 41.3″18° 2′ 47.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69743001614100
SWEREF99TM
xy
6973823654998
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3497256973603
GeoHash
u7hvdet48k
GeoDNA
eaagccggctacgtacatgaga

Lokalisering:

Placering:
SHM (13575), dep. i Murberget, Härnösand.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rossvik
Socken:
Nora socken
Härad:
Ångermanlands södra domsagas tingslag
Landskap:
Ångermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid?; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Funnen i jord från backe.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2005-10-20, SHMM; SHMM; 2005-10-20
PD
URI | Kringla | Källa