Runinskrifter.net

Material ‘pilträ’ (‘trä’)

Inskrifter på pilträ (1):