Runinskrifter.net

Material ‘lönn’ (‘trä’)

Inskrifter på lönn (1):